Klasszikus magánnyomozás

Ezen típusú nyomozásnál azokat a nyomozási technikákat és nyomozási taktikákat alkalmazta, alkalmazza az iroda, melyek a modern világban sem kerülhetőek ki az eredményes nyomozás befejezés érdekében.

Ezek közé tartozik a figyelés, amikor a célszemély mozgását, találkozási pontjait, életformáját  feltérképezzük. A figyelés emeltebb szintű fokozata az ún. szoros figyelés.

Ezen típusú nyomozások során, a célszemélyt 24 órás ellenőrzés alatt tartjuk, a mozgásának minden másodpercét kontrolláljuk és ha szükséges, dokumentáljuk. A klasszikus magánnyomozás másik formája, a fedett információgyűjtés.

Ezen nyomozási taktika alkalmazása során a célszemély lakókörnyezetében, baráti környezetében, munkahelyi környezetében stb. információt gyűjtünk a nyomozás tárgyára vonatkozóan.

Az információ gyűjtéskor fedésben marad a nyomozó kiléte, a nyomozás tárgya, a célszemély kiléte, illetve minden egyéb olyan adat, információ amely dekonspirációhoz vezethetne.

Hívjon most!

A büntetőeljáráshoz kapcsolódó magánnyomozás.

 

Két jellemző példa ebből a csoportból.

A megbízónak szüksége van egy ismeretlen helyen lévő személy tartózkodási helyének és egyéb elérhetőségeinek a kiderítésére. Jellemzően a keresett személyek rejtőzködő életmódot folytatnak. Lehetnek tanúk, vagy koronatanúk egy büntetőügyben, de akár gyanúsítottak is.

Az ilyen jellegű nyomozások során eredményt, leginkább az iroda kiterjedt kapcsolati hálóján keresztül tudunk elérni. Ezen kapcsolati háló lefedi a civil, de némely esetben a hivatali rendszert is.

A másik jellemző  a nagy értékű autók, vagy egyéb más tárgyak eltulajdonítása miatt indított nyomozás.

Ekkor párhuzamosan dolgozunk a bűnüldöző szervekkel. Adatokat, háttér információkat gyűjtünk a keresett tárgyakról a feltételezett elkövetőkről. Alkalmazzuk a klasszikus nyomozási taktikákat, de azokat kiegészítjük a modern technikákkal, a modern módszerekkel.

Hívjon most!

Az üzleti élethez kapcsolódó információszerzés

 

A legkeresettebb megbízások közé tartozik. Jellemző a gazdasági társaságok  és az ahhoz kapcsolódó tulajdonosok és vezető tisztségviselők átvilágítása. A nyomozások során feltérképezzük azt, hogy a vizsgált gazdasági társaság valóban azokkal az adatokkal, azokkal a pozíciókkal rendelkezik e, amit például egy ígért és még alá nem írt szerződés során előterjesztett a másik fél irányába. Továbbá információt szerzünk a gazdasági társaságokhoz kapcsolódó személyekről, életformájukról, vagyoni helyzetükről, kapcsolati hálójukról. Ezen információk birtokában a megbízó biztonságosabb döntést tud hozni egy szerződés megkötéséről, vagy elutasításáról.

 

A másik jellemző megbízási forma a biztonsági ellenőrzés.

Ebben az esetben a magas, vagy bizalmi beosztásra pályázó személyek életvitelét, múltját: tanulmányok, régebbi munkahelyek, vagyoni helyzet, családi és baráti kapcsolati háló kerül feltérképezésre. Ezen adatok birtokában a leendő munkaadó nagyobb biztonsággal tud dönteni, kevesebb kockázatot kell vállalnia. A biztonsági ellenőrzések másik formája a vezető beosztásban lévő, vagy egyéb bizalmi munkakört betöltő személyek visszatérő átvilágítása, melynek fő pontjai: az anya céghez történő lojalitás vizsgálata, az üzleti titkok megtartása és esetlegesen a feddhetetlen életforma megállapítása.

Hívjon most!

Családi és hűtlenségi ügyek

 

Szakmai tapasztalatom, hogy az ilyen jellegű megbízások nyomozása a legnehezebb. A legalaposabb felkészülést, hozzáértést és türelmet igénylő nyomozási típus. Három jellemző példa.

Az első példában a megbízó már  információval rendelkezik a hűtlenség tényéről. Jellemzően két kérdéskörre keresi a választ. Információkat, adatokat akarnak tudni a harmadik személyről. Nyilván az emberi kíváncsiság, az érzelmek befolyásolják az ilyen jellegű kéréseket. A nyomozások során megállapítjuk a harmadik személy kilétét, nevét, adatait, lakhelyét, tartózkodási helyét, munkahelyét, beosztását, családi körülményeit, anyagi helyzetét stb. A második kérdéskör a bizonyítékok beszerzése. Az ilyen nyomozásoknál a klasszikus nyomozási elveket, klasszikus nyomozási taktikát és technikát is alkalmazzuk, pl: élőerős figyelések. Ezenkívül a megbízóval együttműködve különböző technikai eszközök használata is jellemző a konkrét bizonyítékok beszerzése érdekében.

A második példa amikor a megbízónak nincs információja az esetleges hűtlenségről. A családi életben történt negatív változások, illetve a szubjektív érzések alapján feltételezi, hogy a párja őt megcsalja. Ebben az esetben a célszemély életformáját nagyon alaposan és mélyrehatóan át kell világítani. A napirendjét, a heti rendjét minden részletre menően fel kell térképezni, hogy minden kétséget kizáróan lehessen bizonyítani a hűtlenséget, a vagy annak az ellenkezőjét.

A harmadik  példában a megbízó pozíciója a következő: külön él a házastársától, az élet társától. A válás már megtörtént vagy folyamatban van. Vannak közös gyerekek, akiknek az elhelyezése a vita tárgya. Ilyen esetben bizonyítékokat kell gyűjtenünk arra vonatkozóan hogy a célszemély megfelelően neveli a gyermeket,  a gyermekeket. A szülői kötelességének eleget tesz e, az írott és az úgynevezett morális szabályokat betartja e? Jellemzően, ezen típusú nyomozásnál is a klasszikus módszereket alkalmazzuk és igyekszünk olyan bizonyítékot, bizonyíték sorozatot beszerezni, amely egyértelműen alátámasztja azt, hogy a célszemély alkalmas e a gyermek, a gyermekek nevelésére vagy nem.

Hívjon most!

Az eltűnt személyek felkutatása 

 

Az iroda minden esetben párhuzamosan dolgozik a rendőrséggel. Azokat az információkat, körülményeket, adatokat ellenőrizzük le, melyeket (a szakmai tapasztalat alapján) a rendőrség nem teljes mélységben és aktivitással ellenőrizz. Az iroda a széleskörű hazai és a nemzetközi kapcsolati hálója felhasználásával, olyan információk beszerzésére képes, amelyek nagy százalékban előre lendítik a keresést, a nyomozást.

Az eltűnt személyek felkutatása során első lépésként feltérképezzük a keresett személy  életformáját, kapcsolatrendszerét. Megkeressük azokat a pontokat, amelyek okot adhattak az eltűnésre, okot adhattak a bujkálásra. Részletesen átvizsgáljuk az eltűnt személy szobáját, házát,  mikró környezetét stb. Adatokat, nyomokat, információkat keresünk. Ezek lehetnek konkrétak, de lehetnek csak közvetettek, melyek csak részben utalnak az eltűnés okára. Elemezzük az eltűnt személy online tevékenységét. Felkutatjuk azokat az online lenyomatokat, amelyek információval szolgálhatnak a nyomozás során. Kikérdezzük a rokonokat, a barátokat, a közelebbi és távolabbi ismerősöket. Tájékozódunk az iskolában a munkahelyen stb. Amennyiben szükséges a nyomozást kiterjesztjük a külföldi országokra is. Lehetőségünk van arra, hogy azon információkat melyek külföldi országhoz köthetőek, vissza ellenőrizzük, vissza ellenőriztessük.

 

Szakmai tapasztalat alapján a nyomozások a következő eredményeket hozták:

– az eltűnt személyt sértetlenül megtaláltuk

– az eltűnt személyt meggyötörve, rossz lelki és fizikai állapotban találtuk meg

– az eltűnt személyt halva találtuk meg

– az eltűnt személyt ismeretlen holttestként eltemették, a jelöletlen sírját találtuk meg.

Hívjon most!