A büntetőeljárás tágabb értelemben vett igazságszolgáltatás, amelyhez kapcsolódóan vállaljuk közvetlenül és közvetetten is a magánnyomozást.

Legyen szó tanúk felkutatásáról, a nyomozóhatóságok által fel nem derített, vagy nem teljességgel értékelt mentő- és terhelő bizonyítékok beszerzéséről, kiegészítéséről, pótmagánvádról: a pótmagánvádló esetleges fellépése esetén a bizonyítékok soron kívüli felkutatásáról; a jogi képviselő részére támogató információátadásról – állunk rendelkezésére.

Amiben még segíteni tudunk:

  • Környezetkárosítás, természetkárosítás, a hulladék gazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmények esetében a nyomozás elrendeléséhez szükséges gyanú beszerzése, bizonyítékok felkutatása;
  • Áru hamis megjelölése, szerzői vagy szomszédos jogokhoz kapcsolódó jogok megsértése; bűncselekmények esetében a nyomozás elrendeléséhez szükséges gyanú beszerzése, bizonyítékok felkutatása;
  • Családon belüli erőszak: az erőszakot szenvedett vagy folyamatosan szenvedő gyermekek, házastársak, élettársak, vagy egyéb hozzátartozók jogi felvilágosítása. Szükség esetén az élet vagy testi épség védelme érdekében azonnali intézkedések megtétele;
  • Összeférhetetlenség bizonyítása.